vol.18
熊野高
ミュージシャン、プロデューサー
末光篤(SUEMITSU & THE SUEMITH)さん
http://suemitsu-atsushi.com/